Všeobecné obchodní podmínky platné do 30.9.2019

  1. Zakoupením tandemového letu u Tandem Paragliding Paradise, dále jen poskytovatele, má zákazník právo na tandemový let paraglidingovým kluzákem dle zakoupené varianty.
  2. Zákazník bude informován o možnosti uskutečnit tandemový let cca 2 dny předem zprávou na email nebo mobilní číslo, které zákazník uvedl ve vyplněném formuláři. V této zprávě bude uvedeno místo předpokládaného uskutečnění tandemového letu. Zákazník odpovídá za pravidelné čtení svých emailových a sms zpráv.
  3. Platnost voucheru/poukazu je 1 rok od zakoupení letu. Během této doby budou zákazníkovi nabízeny možné termíny k uskutečnění letu, min. 3. Pokud zákazník nevyužije žádný z nabízených termínů nebo uplyne doba platnosti voucheru/poukazu, let se považuje za uskutečněný a je jen na rozhodnutí poskytovatele služby, zda lhůtu zákazníkovi prodlouží a poskytne další termín.
  4. Den před plánovaným letem dostane zákazník potvrzující sms, kde bude uvedeno místo setkání a hodina, kdy se má zákazník dostavit. Pokud zákazník sms neobdrží do 20:00hod, termín se ruší. Časový údaj uvedený ve zprávě je čas, kdy se zákazník dostaví na domluvené místo a bude čekat na svůj let.
  5. V den letu je povinností zákazníka dostavit se na domluvené místo včas. Nedostaví-li se zákazník včas či vůbec, let se považuje za vyčerpaný. Je jen na rozhodnutí poskytovatele služby, zda další termín zákazníkovi poskytne.
  6. Pokud se zákazník dostaví v dohodnutý den a čas, ale let nebude možno z důvodu nevyhovujících meteorologických či povětrnostních podmínek uskutečnit, let nepropadne, termín se nebude považovat jako „vybraný/poskytnutý“.
  7. O vhodnosti meteorologických či povětrnostních podmínek pro uskutečnění tandemového letu rozhoduje s konečnou platností pilot tandemového kluzáku.
  8. Změnu nebo storno rezervovaného termínu můžete provést nejpozději den předem, jinak voucher/poukaz propadá